Healthcare

File Management for Healthcare

ทุกวันนี้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญมากในวงการทางการแพทย์ และมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเป็นอย่างมาก UDSoft โซลูชันที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เหนือกว่า เพื่อให้แพทย์ สามารถนำข้อมูลเก่าของผู้ป่วยมาอ่านได้ และตอบข้อสงสัยของผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

Safeguarding patients' privacy

การรักษา มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวินิจฉัยจำนวนมากรายงานการทดสอบต่างๆของห้องปฏิบัติการและข้อมูลสุขภาพที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องได้รับการเก็บเป็นความลับ UDSoft ซึ่งมีระบบความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ทำให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในการจัดเก็บรักษาที่ความปลอดภัยสูงสุด

 

Allow verified file usage

Set Permission ต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ทำให้รายงานการวินิจฉัยสามารถมองเห็นได้เฉพาะแพทย์และผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หรือรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เปลี่ยนประเภทการให้สิทธิ์ - อ่านอย่างเดียวอ่าน / เขียนหรืออ่าน / แสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา

 

Get an audited trail

สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้แก้ไขไฟล์หรือลบข้อมูลในเอกสาร เปลียนเทียบการบันทึกข้อมูลหรือการแก้ไขที่บันทึกไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเวลาที่บันทึกเพื่อตรวจสอบว่ามีการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

A comprehensive records storage

การเก็บรักษาเวชระเบียนทั้งหมด รายงานการทดสอบห้องปฏิบัติการ การเรียกร้องประกัน การเงินและไฟล์อื่น ๆ ไว้ในที่เดียวทำให้ ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบค้นหาไฟล์แบบธรรมาและค้นหาไฟล์ โดยสามารถระบุเงื่อนไขต่างๆ ทำให้คุณได้ข้อมูลผู้ป่วยที่คุณต้องการเพื่อตอบทุกคำถามผู้ป่วยที่เข้ามารักษา

 

View multiple file types

UDSoft สนับสนุนรูปแบบไฟล์ได้ทุกรูปแบบ สามารถเก็บไฟล์ วีดีโอ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ และไฟล์ประเภทอื่นๆ อัปโหลด ดาวน์โหลด และดูการ สแกน MRI, รายงาน EOB, ใบสั่งยาตามเงื่อนไขและแม้แต่ภาพอัลตราซาวนด์ หรือ อัปโหลด ดาวน์โหลด โฟลเดอร์ได้

 

Send scanned files directly

บันทึกใบแจ้งหนี้ที่สแกนเอกสารของคุณลงในที่จัดเก็บโดยตรงหรือใช้ฟังก์ชันการทำงานของอีเมลส่งเอกสารไปยังรหัสอีเมลที่คุณต้องการจะส่ง

 

Organize patient accounts

บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยตามชื่อ, หมายเลขบันทึกทางการแพทย์, วันที่เข้ารับการรักษา, แพทย์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

Easily exchange information

ทำงานร่วมกันแบบเป็นระบบ เช่น เก็บรวบรวมสถานะการประกันจากแผนกการเงินรวบรวมขั้นตอนที่ดำเนินการรักษาจากแผนกโรคหัวใจและแสดงรายการยาที่กำหนดจากห้องยาเพื่อร่างข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานและออกเป็นใบเสร็จในการรักษา

 

Keep your patients informed

แบ่งปันไฟล์ให้แพทย์ผู้ได้รับมอบหมายและตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการให้คำปรึกษา อัปเดตผู้ป่วยเกี่ยวกับการนัดหมายรายงานการวินิจฉัยและยอดค่าใช้จ่าย

 

Maintain transparency

แบ่งปันรายงานข้อมูลด้านสุขภาพกับผู้ป่วยทางระบบเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับข้อมูลตามที่ต้องการ เพิ่มความโปร่งใส ด้วยการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา

 

Record consultation history

บันทึกการติดตามอากการของผู้ป่วยภายใน บันทึกไฟล์ที่มีอยู่แทนการสร้างเอกสารใหม่ทุกครั้ง ทบทวนบันทึกการติดตามอากการของผู้ป่วยก่อนหน้าเพื่อติดตามอาการ

Admin control

ให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ตรวจสอบและครบคุมการเข้าถึงไฟล์ในระบบ การจัดเก็บเอกสารข้อมูลลูกผู้ป่วย เอกสารการเงิน การสแกน MRI และรายงานจากห้องปฏิบัติการต่างๆ

 

Guarantee a complete file transfer

ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยและป้องกันการโจรกรรมข้อมูล Set Permission ระบบป้องกันสำหรับการเข้าถึงไฟล์ โดยสามารถ Set เป็น User หรือ Grop ของไฟล์ทั้งหมดให้แพทย์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลต่างๆ

 

Recover all medical records

ผู้ดูแลระบบเข้าถึงเอกสารทั้งหมดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้น ในฐานะผู้ดูแลระบบคุณสามารถเรียกดูไฟล์ทั้งหมดที่สร้างและลบในองค์กรได้