Manufacturing

File Management for Manufacturing

ทุกวันนี้การผลิตที่ทันสมัยกำลังเป็นที่คล่องตัว และ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตไปทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ระบบ UDSoft ช่วยให้ผู้ผลิตในทุกระดับสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างมาก ด้วยการใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ UDSoft ที่น้อยที่สุด

Inter-department synergy

UDSoft ช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบไปจนถึงการผลิตซึ่งจะช่วยลดเวลาในการดำเนินการของกระบวนการ ทุกหน่วยงานสามารถพูดคุยร่วมกันได้ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Establish zonal connectivity

เปิดบริการโรงงานศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่ง ตัวอย่างเช่นโรงงานในประเทศพม่าสามารถปรับแต่งสายการผลิตโดยอาศัยปัจจัยการผลิตเฉพาะจากทีมการตลาดที่นั่งอยู่ที่ประเทศไทย

 

Authorize files access

ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยการจัดลำดับความสำคัญว่าใครสามารถดูไฟล์และเอกสารได้ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ Upload File สามารถทำการ Set Permission ต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆได้ หรือแชร์ลิงก์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านกับซัพพลายเออร์คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

 

Assign role-based tasks

การทำงานร่วมกันและใช้งานเอกสารร่วมกันสามมารถกำหนดได้ด้วยการ Set Permission ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายรับประกันคุณภาพ สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารได้แค่สิทธิ์ของของตัวเองหรือได้แค่อ่านและแสดงความคิดเห็น แต่หัวหน้าโรงงานสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทั้งหมด

Central repository

เก็บเอกสารได้ทุกรูปแบบทุกประเภทมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่ปลอดภัยและสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ให้กับเอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือค้นหา File เอกสารได้ตามสิทธิ์แต่ละคน และสามารถควบคุมข้อมูลขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง UDSoft ยังสามารถเก็บ Log การ Upload Download File , การ View และการ Delete File ได้

 

Retrieve multiple file versions

สามารถเรียกดูไฟล์เดียวหลายเวอร์ชันได้ เพื่อให้พนักงานของคุณมั่นใจได้ว่ากำลังทำงานกับข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาหรือย้อนกลับไปทำงานกับไฟล์ที่เวอร์ชันที่เก่ากว่า โดยไม่ต้อง Copy ไฟล์จำนวนมากมาเก็บไว้

 

Store everything

สามารถเก็บไฟล์ วีดีโอ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ และไฟล์ประเภทอื่นๆได้หลายรูปแบบ สามารถ ย้ายไฟล์ Upload Downloadไฟล์ทีละไฟล์, Upload Download ทีละหลายๆไฟล์ หรือ Upload Download แบบโฟลเดอร์ และสามารถ Upload ไฟล์ขนาดใหญ่มากๆแบบต่อเนื่องได้

 

Master the search

สามารถค้นหาไฟล์แบบธรรมาได้ และ รองรับการค้นหาไฟล์ โดยสามารถระบุเงื่อนไขต่างๆได้ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการทำได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์คำหลักหรือชื่อลงในช่องค้นหา ค้นหาตามแท็กชื่อผู้เขียนวันที่เนื้อหาและอื่น ๆ อีกมากมาย

User analytics

ระบบสามารถจัดการ User, Group และสิทธิในการกำหนดการ Upload, Download File รวมถึงการ Set Permission ต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ โดยผู้ใช้งานที่เป็นผู้ Upload File จะเป็นคนดำเนินการสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ไฟล์หรือรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงของผู้ใช้

 

Establish an audit trail

มีการจัดเก็บ Log ของการ Upload, Download และ Delete File และสามารถ Export Log File ในรูปแบบของ Excel ได้ตรวจสอบการใช้ไฟล์และเอกสารต่างๆพร้อมกับรายงานการตรวจสอบ มีระบบ Mail Notify เพื่อแจ้งการทางานต่างๆไปยังผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้

 

Know file Access Stats

แจ้งข้อมูลว่าใครอ่านเอกสารและเมื่อมีรายงานการเข้าถึงไฟล์โดยละเอียด วิเคราะห์รูปแบบพื้นที่จัดเก็บโดยแบ่งเฉพาะจำนวนผู้ใช้เอกสารและโฟลเดอร์